okolí
Vítáme Vás na nových stránkách Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063 - 1068, Praha 10, se sídlem Chudenická 1065, Praha 10, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 9071, IČ 28410475.

Společenství vlastníků jednotek Chudenická

Vítáme Vás na nových stránkách Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063 - 1068, Praha 10. Společenství sdružuje vlastníky všech 144 bytových jednotek v domě, z toho je 96 bytů o velikosti 3+1 a 48 bytů o velikosti 1+1. Původním vlastníkem domu bylo Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, bytové družstvo; dům byl obydlen nájemníky v r.1982.

Na našich stránkách naleznete aktuality, jména členů výboru, základní dokumenty Společenství, plány práce, kontakty a další informace potřebné či užitečné pro vlastníky. Výbor bude stránky pravidelně aktualizovat, bude zde zveřejňovat další informace pro vlastníky tak, jak vzniknou. Výbor věří, že tyto stránky budou vlastníci využívat a že informace v nich uvedené jim poskytnou požadované informace a údaje.

V Praze dne 18.2.2009

Za výbor SVJ Ing. Josef Hrycyszyn, předseda